Welkom

Zuivelweb is onderdeel van het onderzoeksprogramma Borging Kwaliteit en Veiligheid van Rauwe Melk van het Gemeenschappelijk Researchprogramma Zuivelindustrie (GRZ-Voedselveiligheid).
GRZ-Voedselveiligheid is de wetenschappelijke basis voor food safety issues in de zuivelsector.

Het researchprogramma wordt uitgevoerd door NIZO food research en aangestuurd door de NZO Werkgroep Contaminanten (WECO).

Zuivelweb is een up-to-date kennisreservoir voor bij NZO aangesloten zuivelbedrijven.
Op Zuivelweb vindt u de resultaten van GRZ-Voedselveiligheid: projectplannen en voortgangsrapportages, rapporten, factsheets en databases.